TRƯỜNG TH AN HÒA 2 NHẬN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngày 24 tháng 02 năm 2022 tại Trường TH An Hòa 2 đã diễn ra buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng Trường TH An Hòa 2.

Đến dự buổi lễ trao quyết định có sự tham dự của Lãnh đạo Phòng nội vụ Tam Nông, Lãnh đạo Phòng GDĐT Tam Nông, Lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban  xã An Hòa và toàn thể Giáo viên và nhân viên Trường TH An Hòa 2.

Lễ công bố quyết đinh Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng Trường TH An Hòa 2

Tại buổi lễ Lãnh đạo Phòng Nội vụ Tam Nông đã công bố Bà Lê Thị Kim Quyên phó Hiệu trưởng Trường TH An Hòa 2 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH An Hòa 2 từ ngày 01/03/2022. Công bố Ông Nguyễn Văn Vinh giáo viên Trường TH&THCS Phú Thành B giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH An Hòa 2 từ ngày 01/03/2022.

Ông Nguyễn Văn Sang Phó trưởng Phòng Nội vụ Tam Nông và Ông Lê Phước Hậu Trưởng Phòng GDĐT Tam Nông trao quyết định cho Cô Quyên và Thầy Vinh.

Tại buổi nhận quyết định Cô Quyên và Thầy Vinh đã hứa với Lãnh đạo Phòng nội vụ Tam Nông, Lãnh đạo Phòng GDĐT Tam Nông, Lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban  xã An Hòa và toàn thể Giáo viên và nhân viên Trường TH An Hòa 2 sẽ quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đoàn kết nội bộ, tập thể Trường TH An Hòa 2 phấn đấu đạt thành tích cao trong các hội thi ngành giáo dục tổ chức.