22Th3/22
z3278574935660_e853f6e69a3634ec00aac2c084ee1775

TRƯỜNG TH AN HÒA 2 DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG COVID 19 ĐỂ ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

Ngày 06/02/2022 Trường TH An Hòa 2 đã tổ chức diễn tập các kịch bản phòng chống covid 19 khi

21Th3/22
z3278567472391_300fc3ad0a62c1d49bb17f8930e9a870

TRƯỜNG TH AN HÒA 2 NHẬN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngày 24 tháng 02 năm 2022 tại Trường TH An Hòa 2 đã diễn ra buổi lễ trao quyết định

21Th3/22
dfd52f57c2d40d8a54c5

GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH AN HÒA 2 THAM GIA ĐẠI HỘI TDTT XÃ AN HÒA

Ngày 14-15/03/2022 tại trung tâm học tập cộng đồng xã An Hòa đã khai mạc và tổ chức đại hội