TRƯỜNG TH AN HÒA 2 DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG COVID 19 ĐỂ ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

Ngày 06/02/2022 Trường TH An Hòa 2 đã tổ chức diễn tập các kịch bản phòng chống covid 19 khi đón học sinh trở lại trường học trực tiếp một cách an toàn nhất.

Hình ảnh BCĐ phòng chống covid 19 nhà trường họp bàn nếu phát hiện có ca nhiễm covid19 trong nhà trường.

Theo đó nhà trường đã tổ chức diễn tập 05 tình huống phát hiện dịch covid 19 khi phát hiện học sinh hoặc giáo viên mắc covid 19 trong quá trình học tập và giảng dạy.

Hình ảnh nhân viên YTHĐ kiểm tra thân nhiệt học sinh nghi nhiễm covid19