Học sinh Trường Tiểu học An Hòa 2 tham gia hội thi Ngày hội giao lưu học sinh cấp tiểu học năm học 2021 – 2022

Trong hai ngày 05, 06/05/2022 đoàn học sinh của Trường tiểu học An Hòa 2 đã tham dự hội thi Ngày hội giao lưu học sinh cấp tiểu học năm học 2021-2022 do Phòng giáo dục đào tạo Tam Nông tổ chức tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Cường.

Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2022 lúc 7 giờ 30 phút tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Phú Cường huyện Tam Nông tổ chức 1 nội dung giao lưu về “Văn nghệ” .

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2022 lúc 7 giờ 30 phút tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Phú Cường huyện Tam Nông có 7 học sinh lớp 5 tham gia giao lưu về “Vẽ tranh”, “Hoạt động trải nghiệm”.

Kết thúc Ngày hội giao lưu học sinh cấp tiểu học, tất cả 7 học sinh của trường đều được nhận khen thưởng cả về giải cá nhân và giải tập thể (01 giải nhì cá nhân, 02 giải nhì tập thể, 01 giải ba tập thể). Đây là thành tích đáng hoan nghênh của các em học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học An Hòa 2, năm học 2021-2022./.