TIN HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA C NĂM HỌC: 2020 – 2021

          Vào lúc 7 giờ 30, ngày 26/09/2020 Trường Tiểu học An Hòa C tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học: 2020 – 2021. Hội nghị đã triệu tập 19 đồng chí. Trong đó nam: 14 đồng chí; nữ 05 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị đương nhiên gồm 02 đồng chí:

  1. Ông : Tiêu Văn Mãi Hiệu trưởng
  2. Ông: Nguyễn Thành Ngữ CTCĐ