TIN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA C

Thực hiện theo chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Tam Nông năm học 2019-2020. Nhằm đánh giá nhìn nhận lại những mặt đạt và chưa đạt trong nhiệm kỳ: 2018-2019. Từ đó kiện toàn và đưa ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới: 2019-2020.

Ngày 04/10/2019 được sự cho phép của BGH nhà trường. Liên đội trường TH An Hòa C tổ chức Đại Hội Liên đội nhiệm kỳ: 2019-2020. Với sự góp mặt của 43 đội viên ưu tú đại diện cho 85 đội viên trong toàn Liên đội.

HÌNH ẢNH CHÀO CỜ THEO NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Đại hội rất vinh dự đón tiếp chị: Nguyễn Hoàng Diễm Phương-Phó Bí thư xã Đoàn-Chủ tịch Hội đồng đội xã, đồng chí: Phan Văn Đoàn- Bí thư chi đoàn nhà trường, cùng 10 GVCN của tất cả các chi đội ( lớp) đã đến dự.

HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU KHÁCH DỰ-CÙNG CÁC THẦY CÔ (GV PHỤ TRÁCH CHI)