Hội nghị Công chức Viên chức 2019-2020

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA C

NĂM HỌC 2019-2020

 

Vào lúc 7 giờ 30, ngày 14/09/2019 Trường Tiểu học An Hòa C tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học: 2019 – 2020. Hội nghị đã triệu tập 20 đồng chí. Trong đó nam: 15 đồng chí; nữ 05 đồng chí

      1

Đoàn chủ tịch   

2

Công chức, viên chức dự Hội nghị

3

Hội nghị được nghe ông Tiêu Văn Mãi, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo sơ lượt tổng kết hoạt động năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

4

Ông Nguyễn Thành Ngữ Chủ tịch CĐCS thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018 – 2019 và phát động phong trào thi đua năm học 2019 – 2020

5

Bà Lê Thị Kim Quyên, Phó Bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị.

6

Bà Nguyễn Thị Muội kế toán báo cáo thu, chi tài chính cơ quan, Công đoàn và quy chế chi tiêu nội bộ

8

7

Công chức, viên chức thảo luận

Hội nghị đã tiếp thu 4 ý kiến chủ yếu xoay quanh ba vấn đề là bảng điểm thi đua và quy chế chi tiêu của Công đoàn và quy chế chi tiêu của nhà trường. Hội nghị biểu quyết thống nhất như sau:

  1. Về bảng điểm thị đua thống nhất

– Đạt SKKN cấp huyện cộng 2 điểm. Còn đăng ký mà không viết thì không trừ điểm.

– Vân động thu BHYT đạt 100% thì cộng 5 điểm.

– Giáo viên bồi dưỡng học sinh các hội thi đạt giải cấp trường thì ghi nhận, không cộng điểm.

  1. Về quy chế chi tiêu Công đoàn

– Thống nhất điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn khen thưởng cho con CĐV học Cao đẳng, Đại học được giấy khen loại khá trở lên, thưởng 200.000 đ.

– Về chi thăm hỏi giáo viên bệnh tăng từ 200.000đ lên 300.000 đ.

– Về tiền tang chế thống nhất chi cha, mẹ ruột (hoặc cha, mẹ bên vợ, bên chồng) như nhau, Công đoàn trường chi 500.000 đ và vận động mỗi CĐV 50.000 đ/ người.

  1. Về quy chế nhà trường thống nhất

– Về thu nhập tăng thêm thống nhất chia theo A, B, C để động viên anh em phấn đấu.

– Về hỗ trợ giáo viên đi học nếu công văn có yêu cầu chi thì nhà trường xem xét chi hỗ trợ.

 

Nguồn: Công đoàn trường